Обучение на родители с ръководител Стоянка Лалева

Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене по електронно съдържание   и др.) Са обучени 10 родители.