Обучение на ученици с ръководител Севинч Мустан

Обучение на ученици, вкл.от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние по електронна среда са обучени 35 ученика.