Снежанка Минчева Петкова


Директор и преподавател по Математика в прогимназиален етап

ou_zlatar@abv.bg

Галина Величкова Маринова


Преподавател по Физическо възпитание и спорт в начален и прогимназиален етап

gama6@abv.bg

Галя Ганчева Ангелова


Преподавател в начален етап

galiag74@abv.bg

Драгомира Милчева Станева


Преподавател по Български език и литература и История и цивилизации в прогимназиален етап

drstaneva@abv.bg

Надежда Николова Борисова


Преподавател по История и цивилизации в прогимназиален етап

nikinant@abv.bg

Нели Райчева Никифорова


Преподавател в начален етап

nikiforova_72@abv.bg

Нелка Петкова Колева


Преподавател в начален етап

nelka_koleva@abv.bg

Севгюл Селимова Османова


Преподавател по Биология и здравно образование и География и икономика в прогимназиален етап

melis5@abv.bg

Севинч Айдин Мустан


Преподавател по Математика и Информационни технологии в прогимназиален етап

sewi.aydin@gmail.com

Стоянка Димитрова Плугарова-Лалева


Преподавател по Английски език в начален и прогимназиален етап

tania_milena@abv.bg

Татяна Стефанова Димитрова


Ресурсен учител и психолог в начален и прогимназиален етап

tanitkata_di@abv.bg