ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с, ЗЛАТАР

 общ.Велики Преслав, обл.Шумен, e-mail - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 <http://zlatarbg.com/index.php/>телефон, факс-05330 23-21

 

 ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН

 в ОУ “Христо Ботев” с. Златар

 2018/2019 учебна година

  

I. Организация на учебния ден:

 1.1.. Обучението за учениците от I до VIIклас в ОУ «Христо Ботев» с, Златар се осъществява при целодневна организация на учебния ден,

 1.2.  Целодневната организация се осъществява, като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

 2. Начало и кран на учебния ден:

 Начало на учебния ден - 8.00 ч.

 Край на учебния ден - 1730 часа.

 3. Продължителност на учебните занятия

 3.1.I– VII клас - 40 минути

 Забележка; I и IV клас-слят, II и III клас-слят

 4.Разписание на учебните часове:

 I - IV клас:

  

Учебен час Продължителност
I 8, 00 ч.-8.40 ч.
Голямо междучасие 8,40 ч. - 9, 00 ч.
II 9, 00 ч. - 9, 40 ч.
III 9, 50 ч,-10, 30 ч.
IV 10,40 ч.- 11,20 ч.
V 11, 30 ч. - 12, 10 ч.
VI 12, 20 ч, - 13.00 ч*
   
Учебен час Продължителност
] 8, 00 ч. - 8,40 ч.
Голямо междучасие 8, 40 ч. - 9, 00 ч.
II 9, 00 ч. - 9, 40 ч.
III 9, 50 ч.- 10,30 ч.
IV 10, 40 ч. - 11,20 ч.
V 11, 30 ч. - 12, 10 ч.
VI 12, 15 ч.“ 12,55 ч.
VII 13, 00 ч,- 13.40 ч.

  

5. Разписание на занятията в групата за целодневна организация:

 I и 11 клас:

 11:30 – 12:10– самоподготовка

 12:20 – 13:00 –обяд.организиран отдих и физическа активност

 13:00 – 13:40 –обяд,организиран отдих и физическа активност 13.40- 14.20 - самоподготовка

 14:30 – 15:10занимания по интереси

 15:20 – 16:00 – занимания по интереси

 III и IV клас:

 12:20 – 13:00 – обяд,организиран отдих и физическа активност

 13:00 - 13.40 – обяд,организиран отдих и физическа активност

 13:40 – 14:20 - самоподготовка

 14:30 – 15:10 - самоподготовка

 15:20 – 16:00 – занимания по интереси 16.00- 16.40- занимания по интереси

 V - VII клас:

 13:00 – 13:40 – обяд, организиран отдих и физическа активност

 13:40 – 14:20 – обяд, организиран отдих и физическа активност

 14:30 – 15:10самоподготовка;

 15:20 – 16:00 – самоподготовка 16.10- 16.50 - самоподготовка

 16.50 - 17.30 – занимания по интереси

  

В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

 

 

Директор :

/Сн, Петкова/